In 1,2,3

 

Ik creëer dus automata. En daarmee zou ik in wereldpremière gaan bij Les Machines in Nantes (Fr). Zou, want er dook een virus op. Heel de boel verplaatst. Geen probleem, komt allemaal goed. Alleen, hoe ga ik nu het einde van de maand halen? ;-)

 

Door een automaton te maken met als titel: het einde van de maand. Simpel.

En die verkoop ik.

- Als houtgesneden kunstwerk (beperkte oplage, genummerd én gesigneerd)

- als hoogwaardige print (van de ontwerpschetsen) - ook genummerd én gesigneerd

Maar ook als postkaart of als lottobiljet (waarmee je 1 op 100 kans hebt om zo'n échte automaton te winnen).

En zo worden wij Friends with Benefits. In 1,2,3.

Geert Hautekiet

In 1,2,3

 

So I create automata. And with them I would have our world premiere at Les Machines in Nantes (Fr). Would, because a virus appeared. The whole thing moved. No problem, everything will be fine. Only, how am I going to make it to the end of the month? ;-)

 

By creating an automaton with the title: the end of the month. Easy.

 

And I sell it.

- As a wood-carved work of art (limited edition, numbered and signed)

- as a high-quality print (from the design sketches) - also numbered and signed

But also as a postcard or as a lottery ticket (with which you have a 1 in 100 chance of winning such a real automaton).

 

And so we become Friends with Benefits. In 1,2,3.

Geert Hautekiet